STRATEGIA DE BRANDING

Cea mai importantă etapă din dezvoltarea unui brand este strategia de branding.

Strategia reprezintă ”punctul zero” pentru orice brand nou sau reinventat, este fundația pe care se clădește brandul și de aceea trebuie să fie solidă și durabilă.

Prin strategia de branding se cercetează și se analizează competitorii brandului, se identifică audiența brandului și se stabilește întreaga dimensiune a brandului (scop, misiune, viziune, valori, principii, personalitate, voce, tonul vocii, mesaje, poziționarea brandului și multe alte aspecte, care împreună, alcătuiesc un brand).

Fiecare strategie de branding este adaptată necesităților brandului pe care îl dezvoltăm.

”Abordarea strategică presupune întrepătrunderea rezultatelor cercetării obiective cu elementele subtile ale brandului, în timp ce se ține cont de simboluri, de aspectele socio-culturale ale audienței și de tendințele actuale. Brandurile trainice sunt cele care ajung să facă parte din viața de zi cu zi!”

ANA ARMEANU

Brand Strategist

Pașii în dezvoltarea unei strategii de branding sunt următorii:

1. BRANDING WORKSHOP

Durată: 6 – 8 ore

Este o sesiune interactivă alături de clienții noștri pe care îi ghidăm în descoperirea și înțelegerea brandului.

În acest workshop se discută și se descoperă informații și subiecte precum:

> scopul brandului

 ambițiile și proiecțiile de viitor

> cum ajută brandul publicul țintă

> cultura brandului

> clientul/ consumatorul ideal

> vocea brandului

> elementele de unicitate ale brandului

> poziționarea pe piață a brandului

> competitorii brandului

Informațiile descoperite în cadrul workshopului ajută mai departe la elaborarea strategiei de branding.

2. CERCETAREA, ANALIZAREA ȘI COMPARAREA COMPETITORILOR BRANDULUI.

Analizăm competitorii direcți ai brandului identificați în cadrul workshopului, urmărind multiple canale de prezență:

> social media

> campaniile outdoor

> website

> packaging

> user experience

> prezența în piață

> vocea și mesajele de comunicare cu audiența

Urmărim stilul de comunicare (vocea, modul de compunere a mesajelor), identitatea vizuală și modalitatea în care brandul se face vizibil.

Comparăm competitorii, identificând punctele tari și punctele slabe precum și elementele pe care le au în comun.

În urma analizei descoperim și consolidăm aspectele ce fac brandul diferit de competitorii săi, definim poziționarea finală pe piață și compunem declarația unicității.

3. IDENTIFICAREA, DEFINIREA ȘI ANALIZA GRUPULUI ȚINTĂ.

Conturăm profilele dominante de consumator din cele 3 zone de interes ale brandului, identificând nevoile acestora și modalitatea prin care brandul poate satisface sau depăși aceste nevoi.

Definim vocea și tonul vocii pentru comunicarea cu fiecare tip de consumator, împreună cu mesajele ce trebuie transmise.

Pentru a analiza îndeaproape comportamentul, nevoile și așteptările audienței colaborăm cu agenții de studii de piață (precum Mappers), în special în cazul proiectelor de rebranding sau a proiectelor ce presupun lansarea de produse noi pe piață.

4. DEFINIREA ȘI STABILIREA ELEMENTELOR CE ALCĂTUIESC BRANDUL

Punem bazele elementelor definitorii ale brandului (piramida brandului, scop, misiune, viziune, valori, X factor, personalitate, voce și tonul vocii, etc.) conturăm 3 direcții care respectă concluziile strategiei de branding alături de 3 style boards.

Toți acești pași alcătuiesc strategia de branding care durează aproximativ 4 săptămăni și se concretizează într-un document complex care este prezentat clientului și apoi dezbătut în detaliu.